www.herstelling.nl/nieuws/verrassingsbezoek-hare-majesteit-herstelling-27-aug-2002

Tekst afkomstig van www.herstelling.nl.

Verrassingsbezoek Hare Majesteit Herstelling – 27 aug 2002.


Amsterdamse burgemeester Job Cohen: “de koningin wilde eens zien waar het goed gaat.”


Tekst en foto’s: Alexander Senger, Stichting Herstelling

Stichting Herstelling was een van de succesvolle projecten, die op donderdag 22 augustus tot hun verbazing Hare Majesteit op bezoek kregen. Eerder was aangekondigd, dat de Amsterdamse burgemeester een kijkje wilde nemen bij een van de forten van de Stelling van Amsterdam. Maar tot ieders verbazing bleek hij in gezelschap van niemand minder dan Koningin Beatrix. De Rijksvoorlichtingsdienst had voor deze opzet gekozen om zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan het bezoek te geven en dus te ontkomen aan grote belangstelling van het publiek en de pers. Het moest een echt werkbezoek worden

Programma

Het artikel in Het Parool van 23 augustus kopt “Koninklijke arbeidsinspectie” , maar als een inspectie waar je bang voor moet zijn, werd het niet echt ervaren. Bij de werkmeesters en deelnemers op Fort Nigtevecht overheerste een gevoel van trots en waardering. Na de begroeting begon het programma in de ontvangstruimte van Vereniging Natuurmonumenten, de huidige eigenaar van het fort. Hier werd de koningin bijgepraat over de voortgang bij Stichting Herstelling. Directeur Albert van der Lugt: “Ik was onder de indruk van de kennis van zaken van de koningin. Zij was goed op de hoogte van waar wij mee bezig zijn en stelde zeer gerichte vragen.” Na de inleiding nam Hare Majesteit uitgebreid de tijd om zich door werkmeester Theo Zuydam te laten rondleiden over de diverse werkzaamheden op het fort. Slopen, timmeren, schilderen en dakdekken passeerden de revue. Overal stapte onze vorstin op de jongens toe, gaf ze een hand en praatte even ongedwongen met ze.

Hoogtepunt

Theo Zuydam is duidelijk over wat hij ervan vindt. “Voor mij is dit een absoluut hoogtepunt uit mijn leven. Ik wist niet wat me overkwam. Ik was al een beetje zenuwachtig, dat de burgemeester op bezoek kwam; en om dan de koningin te ontmoeten. En dan mocht ik ook nog de rondleiding doen, geweldig. Het heeft tot zondag geduurd voordat ik weer een beetje met beide benen op de grond stond.” Maar vooral voor de jongens zelf is het belangrijk, dat ze konden laten zien wat zij allemaal gepresteerd hebben.

Geschrokken

Deelnemer Hensley Magdalena stond met zijn collega Alexander Mambre in de timmerwerkplaats. Zij werkten aan een van de deuren toen Koningin Beatrix daar “zomaar” binnenstapte. Hensley: “Ik was geschrokken, maar ze was heel vriendelijk en praatte lang met ons. Ja, voor mij was dit een grote dag. Wie krijgt er nou de Koningin op bezoek? De meeste mensen gebeurt het nooit!”.

T-shirts en groepsfoto

Burgemeester Cohen reikte, na afloop van de rondleiding, aan alle aanwezige deelnemers een T-shirt van Amsterdam uit. Hij bedankte ze voor de medewerking en kondigde aan graag nog een keer zelf op bezoek te komen. Koningin Beatrix nodigde daarna, met zichtbaar plezier, de mannen van Stichting Herstelling uit om haar heen te komen staan. De aanwezige fotografen konden daarvan een mooi plaatje maken. Die komt zeker bij iedereen in een mooie lijst aan de muur te hangen. En terecht, want als de koningin met je op de foto wil, dan is dat toch een bevestiging, dat je goed bezig bent?

Zie ook het persbericht van de Rijksvoorlichtingsdienst op de website van het Koninklijk Huis: Hare Majesteit de Koningin bezoekt integratieprojecten in Amsterdam

Tekst afkomstig van archief.koninklijkhuis.nl

Hare Majesteit de Koningin bezoekt integratieprojecten in Amsterdam

Hare Majesteit de Koningin heeft hedenmiddag, 22 augustus 2002, vergezeld door burgemeester Cohen, in het kader van het grote steden- en integratiebeleid een informeel bezoek gebracht aan enkele instellingen op het gebied van integratie in Amsterdam. Door middel van gesprekken met medewerkers van de bezochte organisaties en mensen die aan de projecten deelnemen, heeft de Koningin zich op de hoogte kunnen stellen van resultaten van het integratiebeleid. Als eerste bezocht de Koningin de Stichting Herstelling in Fort Nigtevecht te Abcoude. Deze stichting bereidt jonge werklozen zo goed mogelijk voor op een opleiding of een baan, meestal in de bouw of in de groenvoorzieningen. De jongeren zijn veelal opgegroeid in achterstandswijken van Amsterdam, hebben gedrags- en aanpassingsproblemen, nauwelijks een opleiding en vaak een beperkte beheersing van de Nederlandse taal. Bij de Stichting Herstelling doen de jongeren werkervaring op door mee te werken aan de restauratie van fort Nigtevecht, dat een onderdeel is van de Stelling van Amsterdam. Onder leiding van ervaren werkmeesters leren zij timmeren, dakdekken, schilderen, bestraten en het onderhouden van de groenvoorziening. Tijdens een rondleiding door het fort sprak de Koningin met zowel de werkmeesters als de jongeren. Vervolgens bracht de Koningin een bezoek aan MEX-IT, een onafhankelijk adviesbureau voor intercultureel management in Amsterdam-West, dat opereert op het gebied van strategische beleidsontwikkeling, onderzoek, interculturele communicatie, training, coaching, werving en selectie. De kracht van MEX-IT ligt in de sterke affiniteit van de adviseurs met de allochtone doelgroepen van de opdrachtgevers. Zij spreken hun taal en kennen hun achtergrond. De Koningin sprak met de medewerkers van MEX-IT over een project over veiligheid in opdracht van het Regionaal Opleidingscentrum Amsterdam, het project Handels- en Investeringscentrum-Noord-Marokko in het kader van de handelsrelaties tussen Nederland en Marokko op stadsniveau en een project over kinderopvang voor een allochtone doelgroep in opdracht van de gemeente Utrecht. Tot slot bezocht de Koningin in de Pijp Soso Lobi, een organisatie voortgekomen uit het Wij Willen Wat Vrouwenproject, dat in 1983 werd opgericht als onderdeel van de Werkgroep Surinamers in de Pijp. De belangrijkste functie van het project was de ontwikkeling en emancipatie van Surinaamse vrouwen door middel van sociaal-culturele activiteiten, voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen. Na opheffing in 1990 werd Soso Lobi - Louter Liefde - opgericht. Doel van Soso Lobi is om mensen uit allerlei culturen zelfrespect en geloof in eigen kunnen bij te brengen. Op 12 augustus organiseerde Soso Lobi nog een stille tocht naar het recentelijk opgerichte Nationaal Monument Slavernijverleden. De ontvangst vond plaats in het Multicultureel Ouderen Centrum 'De Ontmoeting', dat door uiteenlopende groepen oudere allochtonen gebruikt wordt voor bijeenkomsten. De Koningin werd verwelkomd met een Surinaams lied. Na een korte meditatie sprak zij met leden van Soso Lobi over de 'ontmoeting der culturen'. Soso Lobi telt 380 leden, die gemiddeld 75 jaar oud zijn.