Informatie en verhalen van bezoekers.

Tijdens de bezetting van het fort in het begin van WO2 was een schutskoepel bemand door een lader, een schutter en een commandant. Op een avond had de commandant geen zin om in de koepel te gaan zitten en ging terug naar het fort. De schutter en de laden wilden hierop de deuren niet gesloten houden, wat verplicht was. Er was wat gediscussieer en de commandant ging naar het fort en de deuren mochten open blijven.
Die nacht hoorden de lader en de schutter echter stemmen aan de overkant van het kanaal. Ze konden niet verstaan wat er gezegd werdt. Ook mochten ze de koepel niet verlaten om geen geluid te maken. De commandant kon geen orders geven, of er wel of niet geschoten moest worden, want deze zat in het fort. Hierop besloten de lader en de schutter maar NIET te schieten, er was echter geen opdracht gegeven. En voor de krijgsraad hoefden ze niet bang te zijn, er was namelijk geen commandant die de opdracht moest geven.
Later bleek dat het maar goed was dat er niet was geschoten, want de stemmen waren afkomstig van een peloton Nederlandse soldaten die zich terug trokken van de grebben-berg linie.

WO-2 : Tot 1942 is het fort door de Nederlanders bezet geweest maar aan het eind van '42 gingen de Duitsers het fort in. Het waren voornamelijk een tiental "oudere" Oostenrijkers, maar in 1945 bestond de bezetting uit meer dan 300 manschappen. Het fort werd gebruikt als doorvoer haven. Goederen, zoals huisraad, werden opgeslagen en later met boten via het Merwedekanaal afgevoerd.

Tijdens een rondleiding in 2004 was er een dame uit Driemond, die vertelde dat zij en haar man tussen de beide oorlogen in, het gras maaiden op het fort.
Ook vertelde ze dat er "russen" in het fort hadden gezeten tijdens WO2, maar meer details had ze niet.
In 2005 kwam van een andere bezoeker een bevestiging. Hij vertelde dat er tijdelijk Wit-Russen gelegerd waren. Dit was bekend geworden omdat deze samen met een Duitse soldaat een stier hadden gevangen op het naburig weiland en betrapt waren.
Deze Wit-Russen beheerden vliegtuig onderdelen en demonteerden de grote onderdelen om ze via het Merwedekanaal kanaal af te voeren

Verder nog een interessant verhaal van een ex-politieman die op de opendag in 2011 het fort heeft bezocht.
Hij zei dat er inderdaad geld van Rijksmunt was opgeslagen. Hij kwam medio zeventiger jaren in de buurt te werken.
Als het alarm afging bij het fort, dan moest daar direct politie op af. Bij het fort aangekomen moesten zij wachten op twee heren van Rijskmunt. Deze heren hadden ieder een sleutel en alle deuren van het fort telde twee sloten; niemand kon dus alleen het fort in ! Eenmaal binnen werd het fort doorzocht, maar voorzover hem bekend is er nooit een inbreker aangetroffen.
Wel waren er heel veel kisten / kratten met muntgeld in het fort opgeslagen. Wanneer die geld is weggehaald, kon hij niet vertellen.

Het D. van Rossum-orgel daterend 1864, uit de Hervormde kerk van Abcoude, is in 1970 gedemonteerd.
Tijdens demontage of transport is de pneumatische pedaaltuitbreiding verdwenen, inclusief de pijpen van de Cello.
De eikenhouten Boudon-pijpen zijn gelukkig wel in de opslag bewaard. Voor die opslag werd ruimte gevonden in fort Nigtevecht, waar het binnenwerk jarenlang gelegen heeft. In 1982 werd het orgel verkocht aan een particulier te Aalsmeer. Later werd het aangekocht door de orgelmaker Louis Kramer.
Momenteel staat het orgel in in Heelsum.